Κοργκόν

Air Products provides any business you are working in : adhesives, aerospace, agchem, analytical, aquaculture and water treatment, castable elastomers, cement, chemical and processing, fine chemicals, electronics, food, fuel, gasification, glass, graphic arts, industrial and institutional cleaning, medical and healthcare, metal fabrication, metals, nonwovens, oilfield, plaints ad coatings, personal care, petrochemicals, pharmaceuticals, pulp and paper, refining, rubber and plastics, spray elastomers, tire inflation, wastewater.


Η Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.