Μείγματα αεριών

Gas mixtures are either mixed continuously on site from pure gases or supplied premixed. Our gases for the Metal Fabrication industry and for the Food industry, are often examples of different gas mixtures.


Η Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.