Κύλινδρος Επιπέδων Ελασμάτων

Κύλινδρος 1 μέτρου

Δυνατότητα διαμόρφωσης ελασμάτων πάχους 0,50mm έως 2,00mm.
Διαμόρφωση ελάχιστης διαμέτρου Φ114mm.

Κύλινδρος 4 μέτρων

Δυνατότητα διαμόρφωσης ελασμάτων πάχους 0,50mm έως 16,00mm.
Διαμόρφωση ελάχιστης διαμέτρου Φ300mm.