Βιομ. Αέρια

Biogon


Άζωτο


Αιθυλένιο


Αργόν


Ασετυλίνη


Διοξείδιο του Άνθρακα


Διοξείδιο του Θείου


Ήλιον


Κοργκόν


Μείγματα αεριών


ΟξυγόνοΗ Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.