Κουρμπαδόρος

Δυνατότητα διαμόρφωσης ποικίλων προφίλ

ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Γωνίες ≤ 120Χ120Χ12 ≥ Φ1250
Ταφ ≤ 140Χ140Χ15 ≥ Φ1250
Λάμες ≤ 120Χ25 ≥ Φ1000
Καρέ ≤ 70Χ70
≥ Φ800
Στρογγυλά ≤ Φ80
≥ Φ800
Σωλήνες ≤ Φ140
≥ Φ1800
Κοίλοι Δοκοί ≤ 100Χ100Χ6,5
≥ Φ1000
Δοκοί IPE
≤ ΙΡΕ 200
≥ Φ900
Δοκοί HEA ≤ ΗΕΑ 140
≥ Φ900
Δοκοί HEB
≤ ΗΕΒ 120
≥ Φ900
Δοκοί ΠΙ ≤ ΠΙ 200Χ75
≥ Φ900